416دکتر عالیه شکربیگی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما

استاد دکتر آشفته تهرانی از دنیا رفت .خبر ناگهانی بود، نمی توانستم خبر رفتنش را باور کنم. استاد تز پایان نامه دکتری من بود. بناگاه تمام نشست‌ها وصحبت هایش از نظرم گذشت، احساس می کنم، جامعه علمی جامعه شناسان متاسفانه او را نشناخت.

به غایت فروتن و متواضع در برابر همه همکاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشجویان این دانشگاه بود، و همواره در حیاط دانشگاه یا در جمع دانشجویانش به سان درخت تناوری سایه سار بود، هیچ گاه علاقه ای به شهرت نداشت، چند بار از او درخواست سخنرانی برای انجمن جامعه شناسی را داشتم، هر بار با متانت کامل می گفت: «کتاب هایم هستند، مطالعه کنید». همیشه در حال نوشتن بود گویی می دانست خبر رفتنش را، پویایی و بالندگی از ویژگیهای استاد بود و متاسفم که باید بگویم، در زمان حیاتش خیلی تکریم نشد امیدوارم در زمان مماتش، یاد او، هدف های بزرگش برای علم جامعه شناسی به جامعه علمی بیشتر از طریق آثارش شناخته شود، ماه‌های اخیر توان آمدن به دانشگاه را نداشت و چندین بار در دانشگاه حالش بد شد، درهرحال اکنون به سوگش نشسته ایم و امیدوارم خداوند سبحان روح بزرگش راغرق برکات الهی بگرداند، و تنها این گفته حافظ عزیز در ذهنم تداعی می گردد:

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت.

ضمنابه مناسبت درگذشت این استاد فرزانه، مجلس ختمی روز یکشنبه مورخ 3 آبان ماه 94 ساعت 15تا 17 در آدرس زیر منعقد می باشد:

نیاوران، نرسیده به سه راه یاسر، کوچه راز جو، کوچه زیبا، پلاک 1،طبقه 5 ،واحد 6

خدایش بیامرزد وبه ما رهروان راهش استقامت، پایداری و بالندگی عطا نماید تا بتوانیم باری که او بر زمین نهاد، با پویایی بیشتری به مقصد برسانیم، و دانش بسان چشمه ای همچنان در حال جوشش، رهروان راه علم و دانش، هر کدام سهمی دارند وچشمه دانش همچنان در حال زایش است.

روحش شاد و راهش پر رهرو

پیشینه برخی از کوشش‌ها و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، نگارشی، انتشاراتی و اجرایی زنده یاد دکتر امیر آشفته تهران

پیشینه علمی

 • مدرک کارشناسی زبان خارجی (فرانسه): از دانشگاه تهران
 • مدرک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی: از دانشگاه تهران
 • مدرک دکترای جامعه شناسی: از دانشگاه پاریس (سوربن)

پیشینه آموزش و تدریس

 • تدریس در مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر: جامعه شناسی
 • تدریس در مدرسه عالی مدیریت کرمان: جامعه شناسی ـ روابط انسانی در مدیریت
 • تدریس در دانشگاه اصفهان: (گروه جامعه شناسی 1354) جامعه شناسی ـ روابط انسانی در مدیریت ـ روانشناسی ـ مردم شناسی
 • عضو تمام وقت گروه آموزشی جامعه شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پس از افتتاح دانشکده اقتصاد: عضو گروه مدیریت در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان: از سال 1356تا 1375
 • عضو گروه جامعه شناسی: دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز از سال 1375 تا کنون

ترجمه‌ ها و کتاب‌ها

 • برنامه ‌ریزی فرهنگی و توسعه اقتصادی چاپ تهران اکونومیست، تهران 1347
 • گفتار در جامعه شناسی مدیریت و تولید، انتشارات مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین، تهران 1351
 • روابط انسانی در مدیریت، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه اصفهان 1358
 • آینده ‌نگری جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1364
 • جامعه شناسی جمعیت، چاپ دوم، در 600 صفحه، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1372
 • جامعه شناسی ایلات و عشایر، انتشارات پیام نور، سازمان مرکزی تهران، 1374
 • جامعه شناسی کشورهای جهان سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی تهران 1374 و چاپ هشتم در سال 1385
 • جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، چاپ فرشیوه (ارمغان)، تهران، 1378
 • جامعه و جامعه شناسی (انتشارات فرهنگ گستر) تهران، 1380
 • جمعیت‌شناسی و تحلیل جستارهای جمعیتی، نشر گستره، تهران، 1381
 • جمعیت‌شناسی اقتصادی و اجتماعی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اسفند 1382، چاپ سوم
 • جامعه شناسی جهانی شدن ـ انتشارات دانثره، تهران، زیر چاپ
 • جامعه شناسی بازار در ایران ـ زیر چاپ
 • جامعه شناسی کار ـ زیر چاپ

Problems de L'.education chez Montaigne (These) 1958

Development Economique et les problemes Sociaux en Iran (These 1964)

Go to top