پوستر خویش کاوی ایرانیان در دوران مدرنبه بهانۀ پنجاهمین سالگرد انتشار کتاب «خلقیات ما ایرانیان» محمدعلی جمال‌زاده به عنوان نقطۀ عطفی در مطالعات منش ملّی ایرانیان

برگزار کنندگان: گروه اخلاق انجمن جامعه‌شناسی ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

باحضور: دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر محمدرضا جوادی یگانه، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر نصراله پورمحمدی املشی، دکتر محمدحسین و دکتر آرمین امیر

زمان برگزاری: سه شنبه 31 فرودین 1395 ساعت 15 الی 19

مکان برگزاری: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، پلاک 9 

پوستر همایش

 

 

 

 

Go to top