3 9همزمان با زادروز دکتر صدیقی (مروج علوم اجتماعی در ایران)

برگزار کنندگان: انجمن ‌های علمی کشور (انجمن جامعه‌ شناسی ایران، انجمن انسان ‌شناسی ایران، انجمن جمعیت‌ شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن روانشناسی ایران) با همکاری هفت انجمن علمی - دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌ طباطبایی، موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

زمان برگزاری: چهارشنبه 12آذر 1393

مکان برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

با حضور: دکترقانعی راد، دکترناصر همایون، دکترغلامعباس توسلی و ...

پوستر

گزارش برگزاری همایش

 

 

 

 

 

 

Go to top