هیأت مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران دوره هشتم (اردیبهشت 1395-1392) 

دکتر سید محمد امین قانعی راد- رئیس

 

دکتر غلامرضا غفاری- نائب رئیس

 

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله- خزانه‌دار

 

دکتر فاطمه جواهری- اصلی

 

دکتر فرهنگ ارشاد- اصلی

 

دکتر ناصر فکوهی- اصلی

 

دکتر پرویز اجلالی- اصلی

 

دکتر منصوره اعظم آزاده- علی‌البدل

 

دکتر صلاح الدین قادری- علی‌البدل

 

پیام روشنفکر- بازرس

 

حسین نوری نیا- بازرس

 

اعضای دوره‌های پیشین هیأت مدیره

اعضای هیات موسس

برای مشاهده گزارش کامل عملکرد دوره ششم هیأت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران به مجمع عمومی، در اردیبهشت ماه سال 89، به اینجا مراجعه کنید.

Go to top