اهداف

 •  تولید و ترویج دانش جامعه‌شناختی.
 •  تدوین و تصریح قواعد (هنجارهای رویه‌ای و هنجارهای اجتماعی یا اخلاق علمی برای کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.
 •  تقویت ارزش و حیثیت جامعه‌شناسی (کسب شأن علمی و اجتماعی).
 • تقویت تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی.
 • بسط و گسترش و غنی‌سازی روابط انجمنی در اجتماع علمی و جامعه.

سیاست‌ها

 • تولید ایده‌ها، مفاهیم، داده‌ها و اطلاعات علمی بصورت مستقیم و غیرمستقیم.
 • تولید علمی مستقیم از طرق:
 • انجام پژوهش‌های تجربی (طولی و تطبیقی).
 • انجام پژوهش‌های نظری.
 • مقیاس‌سازی و تهیه ابزار اندازه‌گیری.
 • تولید علمی غیرمستقیم از طرق:
 • اعمال سیاستهای هدایتی، حمایتی و نظارتی بر پژوهشگران، مراکز و موسسات دست‌اندرکار پژوهش‌های نظری و تجربی جامعه‌شناختی.
 • همکاری با نشریات علمی‌ـ‌تخصصی دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی‌ـ‌پژوهشی ذیربط.
 • همکاری‌ علمی پژوهشگران، مراکز و مؤسسات پژوهشی در تولید و ترویج دانش جامعه‌شناسی.
 • ارزشیابی و نقد کم و کیف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی جامعه‌شناسی در ایران و ارائة سیاستهای هدایتی، حمایتی و نظارتی مناسب.
 • ترویج ایده‌ها، مفاهیم، داده‌ها و اطلاعات علمی از طرق:
 • چاپ و نشر مجلات و کتب علمی.
 • برگزاری سخنرانی‌های علمی ـ تخصصی.
 • برگزاری میزگردهای علمی ـ تخصصی.
 • برگزاری همایش‌های علمی ـ تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی.
 • دعوت از صاحبنظران جهان برای گفتگو با صاحبنظران ایران.
 • تشکیل کلاس‌ها و کارگاههای علمی ـ تخصصی در جهت ترویج بینش‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی.
 • انتخاب و معرفی آثار برجستة سال در حوزة جامعه‌شناسی.
 • تشویق نوآورران و عمل‌ورزان حوزة جامعه‌شناسی.
 • ایجاد آرشیوها و بانکهای اطلاعاتی تخصصی.
 • تدوین اصول و قواعد کار و فعالیت در حوزة جامعه‌شناسی از جمله:
 • تعیین ملاک‌های علمی حداقلی برای ارزشیابی کارهای آموزشی ـ پژوهشی و انتشاراتی در حوزة جامعه‌شناسی.
 • تدوین قواعد اخلاق تحقیق اجتماعی.
 • ارتقاء پایگاه و شأن علمی ـ اجتماعی جامعه‌شناسی و کنشگران آن از طرق:
 • تجلیل از شخصیتهای علمی مؤثر در فرایند تولید، آموزش و ترویج جامعه‌شناسی.
 • تقویت سنت اهداء آثار علمی شاگرد به استاد.
 • کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آنها.
 • معرفی جایگاه و نقش جامعه‌شناسی به افراد و گروههای مختلف جامعه بویژه جوانان دانش‌آموز.
 • تقویت بنیة علمی و سازمانی انجمن جامعه‌شناسی ایران.
 • ارتقاء تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی از طرق:
 •  تدارک سفرها و برنامه‌های جمعی در جهت بسط تعاملات دوستانه بین جامعه‌شناسان.
 • تداوم بخشیدن به مناسبت‌ها و مراسم علمی دوره‌ای.
 • تهیه و انتشار بولتن خبری و خبرنامه (تقویت نظام اطلاع‌یابی اعضاء از احوال و آثار یکدیگر).
 • تشویق فارغ‌التحصیلان جامعه‌شناسی به عضویت در ”انجمن“.
 • ایجاد صندوق قرض‌الحسنه برای رفع نیازمندیهای مالی اضطراری اعضاء.
 • حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضاء ”انجمن“.
 • بسط روابط انجمن از طرق:
 • تقویت تعاملات و گفتگوی علمی بین کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.
 • تقویت ارتباطات علمی با انجمن‌های علمی داخلی و خارجی.
 • تشکیل دفاتر و شعبات ”انجمن“ در استانها و تشویق فارغ‌التحصیلان جامعه‌شناسی به عضویت در آنها.
 • تشکیل گروه‌های تخصصی و تشویق اصحاب تخصص به عضویت در آنها.
 • بسط همکاری‌های علمی با سایر انجمن‌ها و نهادهای علمی در انجام تحقیقات تطبیقی.
 • تبادل استاد و دانشجو با سایر کشورها.
 • بسط تعاملات علمی با نهادهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور.
 • ارائة خدمات علمی ـ آموزشی ـ پژوهشی به بخش خصوصی و دولتی و انعقاد توافقنامه‌های همکاری‌های علمی ـ آموزشی و پژوهشی.
 • ساماندهی و تقویت تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز ”انجمن“ از طرق:
 • تأمین جا یا مکان مناسب برای ”انجمن“ در تهران و استانها.
 • جلب کمکهای بلاعوض.
 • تقویت و تجهیز دفاتر ”انجمن“.
 • مدیران دفاتر استانی و گروه‌های علمی‌ـ تخصصی انجمن جامعه‌شناسی ایران موظف‌اند فعالیتهای سالانه خود را با توجه به اهداف و سیاست‌های فوق تهیه و پس از تصویب هیات مدیره اجرا نمایند.
 • متن سیاست‌ها
Go to top