تماس با ما

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‏ شناسی ایران
صندوق پستی: 14395/864
تلفن: 88631891ـ88004742
دورنگار: 88004742
پست الکترونیک: isa@isa.org.ir و iran_sociology@yahoo.com
کد پستی: 1411713118

Go to top