Poster.jpg

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر انجمن های علوم اجتماعی کشور برگزار می کنند:
دومین دوره همایش روز علوم اجتماعی در ایران (با محوریت رشته روانشناسی و تجلیل از مقام علمی دکتر علی محمد کاردان و دکتر پریرخ دادستان)
با حضور: روسای انجمن های علوم اجتماعی کشور
زمان: یکشنبه 15 آذرماه 94 ساعت 9 صبح تا 17
مکان: بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی

 پیرو برگزاری اولین دوره همایش روز علوم اجتماعی در آذرماه سال گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی و همزمان با سالروز تولد بزرگ مرد علوم اجتماعی ایران دکتر غلام حسین صدیقی، در راستای فراگیری متنوع رشته ای علوم اجتماعی و چرخش دانشگاهی این مراسم، دومین دوره این مراسم روز یک شنبه، 15 آذر ماه 1394 با محوریت رشته روانشناسی و در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
این مراسم یک روزه از ساعت نه صبح با پنلی متشکل از اساتید رشته های مختلف علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی آغاز و پس از آن با پخش مستند جای خالی که با نگاهی آسیب شناسانه فرهنگ عمومی کشور را مورد بررسی قرار میدهد ادامه می یابد.
پس از صرف ناهار و مراسم نماز، در پنل اول عصر اساتید روانشناسی دانشگاه های شهر تهران به بررسی وضعیت و جایگاه امروز روانشناسی ایران می پردازند و در انتهای این پنل از خدمات دو استاد برجسته روانشناسی ایران، دکتر علی محمد کاردان و دکتر پریرخ دادستان تقدیر به عمل خواهد آمد.

در پنل دوم عصر نیز روسا و نمایندگان پنج انجمن مهم علوم اجتماعی کشور شامل انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن اقتصاددانان ایران به فرصت ها و چالش های پیش روی انجمن های علمی خواهند پرداخت.

Go to top