sinemaنویسنده: مهرداد کاظمیان، زهرا همتی

انتشارات: درّ قلم
سال انتشار: 1394
چکیده: 

مصرف فرهنگی به مفهوم کلی آن و هر کدام از ابعاد آن به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفته ­اند اما در بین مقولات مختلف مصرفی، مصرف تئاتر و سینما، جزء بکرترین زمینه­ های پژوهشی در عرصه جامعه­ شناسی فرهنگ و هنر امروز ایران می­باشد. کتاب حاضر به مصرف سینما پرداخته است. کتاب بررسی جامعه ­شناختی مصرف سینما، حاصل مطالعه و پژوهشی پیمایشی بر مبنای دیدگاه ­های جامعه‌­شناس فرانسوی، پی یر بوردیو، می­باشد که در پنج فصل تدوین شده است.

 

Go to top