دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

توسعه اجتماعی و رسالت جامعه شناسی

سخنران: دکتر محمد امین قانعی راد

زمان: یکشنبه، 16 اسفند 1394، ساعت 14 تا 15:30

مکان: میدان امام حسین (ع)، خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر

پوستر نشست

 

 

 

Go to top