همایش «خویش کاوی ایرانیان در دوران مدرن» روز سه‌شنبه 31 فروردین 1395 با همکاری گروه اخلاق انجمن جامعه‌شناسی ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود. بهانۀ برگزاری این همایش، پنجاهمین سالگرد انتشار کتاب «خلقیات ما ایرانیان» محمدعلی جمال‌زاده است که نقطۀ عطفی در مطالعات منش ملّی ایرانیان محسوب می‌شود. «خلقیات ما ایرانیان» با جمع‌آوری و نقل گزیدۀ دیدگاه‌ها و مشاهدات ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها دربارۀ خلقیات ایرانیان، مهم‌ترین اثری محسوب می‌شود که در آن یک ایرانی باب صحبت را دربارۀ ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری ایرانیان گشوده است.

پس از جمال‌زاده نویسندگان زیادی با استناد به کتاب او به خلقیات‌نویسی و خویش‌کاوی پرداخته‌اند و این ژانر تا امروز هم ادامه دارد. امروز پس از پنجاه سال، همچنان آثاری که به خلقیات ایرانیان می‌پردازند با استقبال نسبی خوانندگان مواجه می‌شوند. به خصوص در ابتدای دهۀ 1380 کتاب «جامعه‌شناسی خودمانی» فصل نوینی را در آثار خویش‌کاوانه رقم زد که مکمّل موفقیت‌های قبلی «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» و مقدمۀ نگارش آثار دیگری با همین رویکرد شد. البته خویش‌کاوی ایرانیان به خلقیات‌نویسی محدود نمانده و تنوعات زیادی را در بر گرفته است؛ از جمله مطالعات علت‌کاوانه‌ای چون «خودمداری ایرانیان» و آثار دیگری که به نحوی معضل توسعه در ایران را به ویژگی‌های شخصیتی ایرانیان مربوط می-دانند.

همایش «خویش‌کاوی ایرانیان در دوران مدرن» در صدد است از دیدگاه‌های متنوعی به مفهوم تأمل دربارۀ خویش بپردازد. منظر دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر محمدرضا جوادی یگانه و دکتر مقصود فراستخواه منظری جامعه‌شناسانه است. دکتر نصراله پورمحمدی املشی با رویکرد تاریخی، دکتر محمدحسین مجتهدی با رویکرد روانشناختی، و دکتر آرمین امیر از دریچۀ تفکر انتقادی به موضوع خویش‌کاوی ایرانیان خواهند پرداخت.

این همایش یک روزه در دو پانل برگزار خواهد شد که انتهای هر پانل به پرسش و پاسخ بین حضار و سخنرانان اختصاص خواهد یافت.

زمان برگزاری: سه شنبه 31 فرودین 1395 ساعت 15 الی 19

مکان برگزاری: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، پلاک 9 

حضور در همایش برای عموم علاقمندان آزاد است و حضور آنها ارج نهاده میشود.

پوستر همایش

Go to top