گروه مطالعات زنان"جامعه شناسي زنان و جنسيت" برگزار مي كند:

نگاهي بر مشاركت اقتصادي زنان ايران

  • بررسي فراز و فرود هاي مشاركت اقتصادي زنان ايران / سخنران: آزاده داوودي
  • مروري بر تجربه زيسته كارآفريني زنان / سخنران: آسيه علي نژاد

زمان: دوشنبه ٢٣ فروردين 1395 ساعت١٧-١٩

مكان: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گيشا، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران

Go to top