گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی برگزارمی کند:

هم اندیشی درباره نحوه مشارکت گروه توسعه در سومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

زمان: یکشنبه 5 اردیبهشت 95 ساعت17 الی 19

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

 

 

Go to top